PFRON

opowiedz-nam-swoja-historie-banner

W naszym serwisie znajdziesz wszystkie informacje dotyczące dofinansowań z PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dowiesz się kto może ubiegać się o dofinansowanie oraz jak wygląda proces pozyskiwania środków na zatrudnienie inwalidy od strony formalnej. Poznasz korzyści związane z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej oraz zapoznasz się z obowiązkami pracodawcy zatrudniającego pracowników niepełnosprawnych.

Pracodawca ma możliwość uzyskania zwrotu kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej lub będącej na rencie. Jest to możliwe dzięki zapisom ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniany osób niepełnosprawnych. Refundacja realizowana jest przez PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

PFRON dofinansowania

PFRON dofinansowania

>
DOFINANSOWANIE PFRON

Wniosek o refundację kosztów zatrudnienia może zostać złożony do każdej zatrudnionej osoby niepełnosprawnej, niezależnie od tego ile takich osób jest zatrudnionych w firmie. Bardzo korzystne dla przedsiębiorców jest to, że dofinansowanie jest bezzwrotne i jest realizowane przez cały czas w którym osoba niepełnosprawna jest zatrudniona.

Dofinansowanie ma charakter co miesięczny i w zależności od wielu czynników wynosi od 400 do nawet 2500 złotych każdego miesiąca na jednego pracownika. Warto również wiedzieć, że poza co miesięcznym dofinansowaniem do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych istnieje również możliwość otrzymania dofinansowania na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Maksymalna kwota dofinansowania na utworzenie stanowiska pracy dla pracownika niepełnosprawnego wynosi około 50 000 złotych.

Dowiedz się więcej o korzyściach wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Komentarze